NLP koučink

Koučink je metoda orientovaná na budoucnost, vede klienta k vlastnímu řešení dosažení cíle.

Oblasti koučinku:

 • Procházíte životní změnou.
 • Točíte se v kruhu.
 • Nedostatek sebehodnoty.
 • Rozvoj potenciálu.
 • Nespokojenost v práci.
 • Vztahové problémy.
 • Zlepšení zdraví.
 • Vyhoření.
 • Potřeba zlepšit finance.

Pro koho je koučink vhodný?

Pro každého kdo:

 • ví, že je spoluzodpovědný za to, co si do života pouští, i když se mu ne vždy daří podle jeho představ
 • chce na svých problémech pracovat a je ochotný dělat změny ve svém životě
 • chápe, že kouč jeho problémy nevyřeší, ale zprostředkuje mu nadhled a případně nový pohled na situaci
 • přijímá spoluzodpovědnost za celý proces

Co je NLP?

Koučovací proces doplňuji NLP technikami. NLP nebo-li neurolingvistické programování je proces modelování vědomých i nevědomých vzorců (myšlení, komunikace, chování), při němž nepřetržitě rozvíjíme a posilujeme svůj vlastní potenciál. 

Kam v životě směřujeme svojí pozornost, to posilujeme. Díky změně zaměření pozornosti můžeme změnit směr, kterým v životě jdeme. Ty největší limity existují pouze v naší hlavě.

Jak často?

Je možná jednorázová konzultace. Nejlepších výsledků je dosaženo dlouhodobou spoluprácí, frekvence setkání se může pohybovat od 1x za 14 dní i 1x za měsíc. Frekvence koučinku i ukončení spolupráce záleží zcela na Vás.

Kde a kdy?

Můžeme se potkat osobně v koučovně, zajít si na procházku, nebo naše setkání může proběhnout v on-line prostoru.

Nejčastější mýty o koučování.

Kouči radí lidem. Koučování není poradenství. Koučové rozvíjí potenciál klientů pomocí otázek a aktivního naslouchání.

Koučem se může stát každý. Koučem se nemůže stát každý. Kouč musí absolvovat akreditovaný výcvik metod a dovedností, aby dokázal svoji práci dělat na profesionální úrovni. Koučování se nedá naučit z knih. Kouč celoživotně pracuje na svém osobním a profesním rozvoji.

Kouče nepotřebuji, koučiji se sám a mám přátele. Při sebekoučinku nelze dosahovat stejných výsledků jako pomocí kouče. Do slepých míst v mysli se člověk sám nedostane. Účelem přátelských konverzací je sdílení příběhů. Účelem koučovací konverzace je rozvoj potenciálu a dosahování cílů.